A NÜB Felügyelő Bizottságának beszámolója

Írta: Super User on . Beküldve: Jegyzőkönyvek

A NÜB Felügyelő Bizottságának
beszámolója

1. ) A NÜB Felügyelő Bizottsága 2018-ban , mindössze egy hónappal az év vége előtt alakult újjá, így az adott év során részletes munkaprogramot nem tudott kidolgozni és tervezett , önálló érdemi vizsgálati tevékenységet sem láthatott el.
Az FB elnöke meghívottként részt vett az Elnökség ülésein . Az ott hozott döntéseket , azok részletes indokolásaival megismerhette és ennek alapján azokkal egyetértett.
2.) A NÜB Elnöksége az Alapszabály előírásainak megfelelően, véleményezés céljából az FB rendelkezésére bocsátotta a közhasznú szervezet 2018. évi tevékenységéről készített egyszerűsített éves beszámolót és mellékleteit.
Az FB 2019. április 8-ai ülésén megtárgyalta a beszámolót és úgy határozott, hogy néhány tétellel kapcsolatban tájékoztatást kér a NÜB elnökétől. A NÜB elnöke a kérdésekre írásban válaszolt és ennek alapján egyértelműen megállapítható volt , hogy valamennyi kifizetés törvényes volt, a végzett tevékenységgel arányban állt. . Az FB tagjai a válaszokkal egyhangúlag egyetértettek.
3.) Az FB a rendelkezésre bocsátott beszámolóról a következő megállapításokat tette:
A NÜB 2018. évben törvényesen , az egyesületi törvényben, valamint a közhasznú szervezetekre előírt más jogszabályokban előírtaknak megfelelően működött, jogszabályi kötelezettségeit maradéktalanul és határidőre teljesítette. Tevékenysége , ezen belül kiemelt programjai összhangban álltak az Alapszabályában meghatározott célokkal, méltó módon vettek részt a magyar emlékezetpolitika ápolásában. A tervezett zarándokutak aktív részvétellel megvalósultak. Folyamatos és a túlélők érdekeit szolgáló, hasznos tevékenységet folytatott a különböző igazolások kiadásával is.
Mindezek alapján az FB az Elnökség 2018.évi beszámolóját egyhangúlag elfogadta és ezt javasolja a közgyűlésnek is.
Budapest, 2019. április 15.
A NÜB Felügyelő Bizottsága nevében
dr. Révész Péter
elnök

Közgyűlési jegyzőkönyv 2018.11.26.

Írta: Super User on . Beküldve: Jegyzőkönyvek

Jegyzőkönyv a 2018. november 26.-án, hétfőn, 10.00 órakor megtartott megismételt közgyűlésről.

Közgyűlés helyszíne: 1054 Budapest, Tüköry u. 3. fszt. Üvegterem

Dr. SchifferJános NÜB elnök üdvözli a közgyűlés megjelent tagjait, majd 1 perces néma csenddel emlékeztek meg a közelmúltban elhunyt Saul Annamáriáról, Drucker Tiborról, dr. Svéd Ivánról, valamint Braham professzorról.

Elmondta, hogy egy héttel korábban, az eredetileg meghirdetett időpontban (2018. november 19. 10.00 óra) a közgyűlésen mindössze 18 egyesületi tag jelent meg. Az egyesületi tagság létszáma jelenleg több mint 500 fő, ezért a múlt heti közgyűlés szavazóképtelen volt.

A jelenlegi rendelkezések értelmében a mostani, un. megismételt közgyűlés a megjelent tagság létszámától függetlenül HATÁROZATKÉPES, azonban tájékoztatás céljából: a Jelenléti Ívek szerint 73 NÜB tag van jelen (10 óra 09’).

A közgyűlés meghívott vendégei:
Szabó György úr, a MAZSÖK elnöke,
Friedné dr. Kallós Éva és dr. Kovács Emília ügyvédek.

Az Elnök úr tájékoztatja a közgyűlést, hogy a Budapesti Olasz Intézetben (1088 Budapest, Bródy Sándor u. 8.) a MAZSIKE megalakulásának 30. évfordulója alkalmából 2018. december 05.-én tarták a hagyományos hanukai díjátadó ünnepséget, ahol egyesületi tagunk: Benedek István Gábor (BIG) író, újságíró főszerkesztő díjazott lesz.

Ezt követően Elnök úr a közgyűlés levezető elnökének dr. Frischmann Edgár urat javasolja. A javaslatot szavazásra bocsájtotta, melynek eredménye:

(Jelen van: 73 egyesületi tag)

l/a/2018. (XI.26.) sz. közgyűlési határozat:
Dr. Schiffer János elnök úr megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, valamint
a közgyűlés levezető elnökének dr. Frischmann Edgár urat megválasztotta.

Emlékeztető 2018. január 22.-i kibővített vezetőségi ülésről

Írta: Super User on . Beküldve: Jegyzőkönyvek

Helyszín: 1054. Budapest, Tüköry u. 3. fszt. tanácsterem
Jelen vannak:
Dr. Schiffer János elnök, dr. Dénes Györgyné, Gellért Gábor, Juhász Béláné, Lantos Péterné, Lebovits Éva dr., Mihályné Markusz Erzsébet, dr. Misurné dr. Gerő Zsuzsa, Pozsgay Ferenc, Pozsgay Ferencné, Sándor György, Seregi Judit, dr. Seress Marcell, Siófalvy Márta,